Ellen and The Escapades - 18 Jun 2014 - Duncan Martin